Massage Therapist And Nail Technician Urgently Needed In Bahrain

Others

Job Id :1000403029


Description

Isang mataas na kalidad na salon at spa para sa mga babae sa isang piling lokasyon sa Adliya ang naghahanap ng mga sumusunod na posisyon para sa agarang pag-aaplay. Magandang suweldo, komisyon sa benta, lingguhang pahinga, bayad na leave, air ticket, at iba pang benepisyo:

?Massage therapist
?Nail Technician

Mangyaring magpadala ng inyong CV sa pamamagitan ng WhatsApp sa 77934699 o mag-email sa info@lushlifespas.com.
_______

A high-end ladies' salon and spa in a prime location of Adliya is looking for the following position for urgent hiring. Excellent salary package, commission on sales, weekly off, paid leave, air ticket, and other benefits:

?Massage therapist
?Nail Technician

Please send your CV by WhatsApp at 77934699 or email to info@lushlifespas.com

Basic Details

Location : Region: Adliya

Qualification :

Posted :

Job Type : Full-Time

Company : Bahrain Jobs

Contact Info

Mobile : +973 77934699

Alternate Mobile : Not-Mentioned

Email : info@lushlifespas.com

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie & Privacy Policy, and our User Agreement .